გვერდი_ბანერი

R&D ცენტრი

 • Citymax მცენარეთა ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

  Citymax მცენარეთა ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

  01
 • Citymax ჩინეთის R & D ცენტრი

  Citymax ჩინეთის R & D ცენტრი

  02
 • Citymax მცენარეთა ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

  Citymax მცენარეთა ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

  03

Ხარისხის კონტროლი

 • Kjeldahl აზოტის ანალიზატორი

  Kjeldahl აზოტის ანალიზატორი

  01
 • ატომური შთანთქმის სპექტროფოტომეტრი

  ატომური შთანთქმის სპექტროფოტომეტრი

  02
 • ატომური ფლუორესცენტული სპექტროფოტომეტრი

  ატომური ფლუორესცენტული სპექტროფოტომეტრი

  03
 • თხევადი ქრომატოგრაფი

  თხევადი ქრომატოგრაფი

  04
 • ავტომატური პოტენციომეტრიული ტიტრატორი

  ავტომატური პოტენციომეტრიული ტიტრატორი

  05