გვერდი_ბანერი

მიკრო სასუქის გავლენა კულტურებზე და გამოყენების სიფრთხილის ზომები

რა გავლენას ახდენს მიკრო სასუქი კულტურებზე?

მიკროელემენტები, როგორიცაა ბორი, თუთია, მოლიბდენი, მანგანუმი, რკინა და სპილენძი, კულტურებში სხვადასხვა ფერმენტების მნიშვნელოვანი კომპონენტებია.ისინი ასრულებენ ძლიერ მარეგულირებელ და ხელშემწყობ როლს ცილის და ქლოროფილის სინთეზში.არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ელემენტი აკლია, ორივეს ექნება მაინჰიბირებელი ეფექტი მოსავლის ნორმალურ ზრდა-განვითარებაზე, რაც გამოიწვევს მოსავლიანობის შემცირებას და ხარისხს, ამიტომ დროულად უნდა შეივსოს იგი.

ამავდროულად, რაც უფრო დიდია გამოყენებული მიკროელემენტების რაოდენობა, მით უკეთესი.თუ რაოდენობა ძალიან დიდია, ეს გაზრდის სასუქის ღირებულებას და გამოიწვევს მოსავლის მოწამვლას.მიკრო სასუქების გამოყენება უნდა იქნას გამოყენებული გონივრული და სათანადო რაოდენობით, ნიადაგში საკვები ნივთიერებების ჭარბი და დეფიციტის და კულტურების კვების მახასიათებლების გათვალისწინებით.მხოლოდ ამ გზით შეიძლება გაზარდოს მოსავლიანობა და ხარისხი.

სიფრთხილის ზომები მიკროელემენტური სასუქების გამოყენებისას

სხვადასხვა კულტურას აქვს კვალი ელემენტების განსხვავებული მგრძნობელობა და დოზა.მათი გამოყენებისას ისინი უნდა იქნას გამოყენებული გონივრული და სათანადო რაოდენობით მოსავლის სახეობის მიხედვით და არ უნდა იქნას გამოყენებული ბრმად.

ნიადაგის pH დიდ გავლენას ახდენს კვალი ელემენტებზე.მიკროელემენტების სასუქების გამოყენებისას ის მაქსიმალურად უნდა იყოს შერწყმული დაშლილ ორგანულ სასუქთან, ან ნიადაგის pH-ის დარეგულირება შესაძლებელია შესაბამისი რაოდენობის კირის დამატებით.

მიკროელემენტების სასუქების გამოყენებამ შეიძლება მიაღწიოს უდიდეს ეფექტს მსხვილი და საშუალო ელემენტების გამოყენების კომბინაციით, როგორიცაა აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი, კალციუმი, მაგნიუმი და გოგირდი.

asvba (1)
asvba (2)
asvba (3)

გამოქვეყნების დრო: სექ-08-2023
<<- დაბრუნება